Hvala što ste posetili naš internet sajt www.partybox.rs Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite našu web stranicu www.partybox.rs..

Web sajt, svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, video i ostali materijal na našoj web stranici www.partybox.rs  (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Karneval d.o.o., ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Karneval d.o.o. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj Zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Karneval d.o.o. se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Karneval d.o.o. ne garantuje da će web sajt www.partybox.rs  funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Web sajt www.partybox.rs  koristite na sopstveni rizik. Karneval d.o.o. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Karneval d.o.o..Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Karneval d.o.o ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Karneval d.o.o ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Karneval d.o.o.

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta www.partybox.rs (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Karneval d.o.o, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Karneval d.o.o može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: partybox@partybox.rs